MyMoney Blog

Wet Toekomst Pensioenen (WTP) komt nu echt!

Wet Toekomst Pensioenen (WTP) komt nu echt!

De WTP wordt eind mei waarschijnlijk aangenomen door de eerste kamer. Daarna worden dan alle pensioenen omgezet in een persoonlijk pensioenpotje, zodat je precies kunt zien hoeveel kapitaal je hebt staan. Gebruik dus MyMoney om dat ook te toetsen. En als je dan toch...

BoerBurgerBeweging & pensioen

BoerBurgerBeweging & pensioen

De BBB heeft een nogal rommelige pensioenparagraaf (pag.15). Zo pleiten ze voor een vroege AOW- en pensioenleeftijd voor 'zware beroepen'. Maar wat ís een zwaar beroep? Iedereen heeft toch een zwaar beroep? Los daarvan, als 'iedereen' vroeg(er) met pensioen gaat, wie...

Wet Toekomst Pensioenen: Eerder met pensioen gaan

Wet Toekomst Pensioenen: Eerder met pensioen gaan

Ik ben geen voorstander van eerder met pensioen gaan. Maar dat laat onverlet dat het pensioen eigenlijk op ieder moment mag ingaan. Als het ingaat meer dan 5 jaar voor je AOW-datum moet je wel een verklaring tekenen dat je niet meer actief bent/gaat worden op de...

Uitruil van pensioen

Uitruil van pensioen

Als je met pensioen gaat of als je uit dienst gaat, mag je pensioen uitruilen. Dat betekent dan ouderdomspensioen uitruilen voor meer partnerpensioen of juist andersom. Wanneer is uitruilen een goede optie? Als je als stel beiden een goed pensioen hebt, kan dat een...

Doorbeleggen met pensioengeld

Doorbeleggen met pensioengeld

De hoofdregel bij pensioen is dat het beleggingsrisico wordt afgebouwd naarmate je ouder wordt. Dat gebeurt al vanaf 45 jaar. Dat is eigenlijk niet zo slim. Je wordt immers gemiddeld 85, dus je hebt dan nog 40 jaar om risicovol te beleggen. Die beleggingshorizon is...

Compensatie 45-plussers bij de invoering van de WTP

Compensatie 45-plussers bij de invoering van de WTP

Onderdeel van de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) is dat 45-plussers gecompenseerd moeten worden voor de overstap naar het nieuwe systeem. Dat mag in de vorm van extra (voor jou gratis, dus door de werkgever te betalen) pensioenpremie. Of in de vorm van extra salaris....

Wijzigingen Partnerpensioen uitgelegd

Wijzigingen Partnerpensioen uitgelegd

Als de Wet Toekomst Pensioenen ingaat, moet iedere werknemer met een partner, getrouwd of samenwonend een goed partnerpensioen kunnen krijgen. Het partnerpensioen is niet verplicht, maar wel zo sociaal en aardig van een werkgever. Dat is dan maximaal 50% van jouw...

Wat kun je met een “lumpsum”?

Wat kun je met een “lumpsum”?

Onderdeel van de Wet Toekomst Pensioenen is de mogelijkheid om 10% van je pensioenwaarde als eenmalige uitkering te krijgen. Dit noem je een lumpsum. Gewoon leuk, om leuke dingen mee te doen. De lumpsum verjubelen? Helaas gaat dit niet in per 1 juli 2023, maar pas in...