Wezenpensioen

≪ Terug naar het overzicht

Nabestaandenpensioen dat na het overlijden wordt uitgekeerd aan de kinderen (tot 30 jaar) van de betrokken deelnemer. 

Vorige Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS)
Volgende Winst- en verliesrekening
Inhoudsopgave