Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS)

≪ Terug naar het overzicht

De Wet VPS is per 1 mei 1995 inwerking getreden en geldt voor alle gehuwden en geregistreerden. De wet stelt dat de partner de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen tijdens de huwelijkse jaren en het opgebouwde partner pensioen krijgt. Bij huwelijkse voorwaarden en ook middels een overeenkomst (echtscheidingsconvenant) kan hiervan worden afgeweken en kunnen ‘eigen’ afspraken gemaakt worden. De Hoge Raad heeft in 2007 verder geoordeeld dat de partner normaliter recht heeft op afstorting van diens rechten bij een externe verzekeraar als het door een DGA in de eigen BV wordt opgebouwd.

Vorige Wet Toekomst Pensioenen (WTP)
Volgende Wezenpensioen
Inhoudsopgave