Wet Toekomst Pensioenen (WTP)

≪ Terug naar het overzicht

De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2022 met een overgangsregime tot 2026.

Vorige Waardeoverdracht
Volgende Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS)
Inhoudsopgave