Vrijwillig pensioen

≪ Terug naar het overzicht

Vaak kan over een hoger deel van het salaris pensioen worden opgebouwd, wel moet de werknemer zelf de volledige pensioenpremie betalen.

Vorige Vreemd vermogen
Inhoudsopgave