Vlottende passiva

≪ Terug naar het overzicht

Vlottende passiva zijn de korte termijn schulden van bedrijf. De betalingen die meestal binnen 1 jaar zijn gedaan aan de leveranciers, kredietverleners, Belastingdienst of andere schuldeisers/crediteuren.

Vorige Vlottende activa
Volgende Vreemd vermogen
Inhoudsopgave