Vaste activa

≪ Terug naar het overzicht

Onder vaste activa van een bedrijf worden de bezittingen verstaan waarvoor het benodigde vermogen voor een periode langer dan een jaar is vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, de machines en installaties, en de transportmiddelen.

Vorige Variabilisering
Volgende Verbeterde Premieregeling
Inhoudsopgave