Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

≪ Terug naar het overzicht

Iedere werknemer krijgt ieder jaar een UPO van de regeling waar hij actief deelnemer in is. Alle UPO’s zijn hetzelfde, zodat de herkenbaarheid en dus het begrip groter wordt. Voor regelingen van voorgaande werkgevers wordt iedere 5 jaar een UPO verstrekt. Alleen het opgebouwde pensioen wordt vermeld.

Vorige Uitvoeringsovereenkomst
Inhoudsopgave