Solidariteitsreserve

≪ Terug naar het overzicht

In het nieuwe pensioensysteem na 2022 mag een pensioenfonds 15% van het pensioenfonds vermogen aanhouden om korting/indexatie te stabiliseren. Dit heet de solidariteitsreserve en wordt gevormd uit 10% van de premie inleg van iedereen en het daarmee behaalde rendement.

Vorige Short gaan
Volgende Spreiding
Inhoudsopgave