Rendement

≪ Terug naar het overzicht

Het rendement is het verlies of de winst op een investering over een bepaalde periode, uitgedrukt als een percentage van het bedrag dat in het begin is geïnvesteerd.

Vorige Regeling voor vervroegde uittreding (RVU)
Volgende Rentabiliteit
Inhoudsopgave