Premieovereenkomst

≪ Terug naar het overzicht

Beschikbare premieregeling of ook defined contribution. Hierbij zegt de werkgever een premie toe in euro’s. Afhankelijk van het uiteindelijke gemaakte rendement met die premie, de marktrente op de ingangsdatum en de levensverwachting van de werknemer (en/of partner) zal de hoogte van het uiteindelijke pensioen vastgesteld worden. Uiteraard kan dit op basis van meer of minder voorzichtige uitgangspunten doorgerekend worden.

Vorige Preferente schulden
Volgende PremiePensioenInstelling (PPI)
Inhoudsopgave