Pensioenindexatie

‚Č™ Terug naar het overzicht

De aanpassing van pensioenen op basis van een vast percentage of objectief indexcijfer (loon- of prijsindex).

Vorige Pensioengrondslag
Volgende Pensioenovereenkomst
Inhoudsopgave