Pensioengrondslag

≪ Terug naar het overzicht

Dat is het (pensioengevend) salaris minus AOW-franchise (€ 14.544 in 2021). Omdat iedereen AOW krijgt, wordt over de eerste € 14.544 geen pensioen opgebouwd. De AOW-uitkering voor een AOW-gerechtigde met een partner die ook AOW-gerechtigd is, is precies 70% van dit bedrag.

Vorige Pensioengevend salaris
Volgende Pensioenindexatie
Inhoudsopgave