Peergroup

≪ Terug naar het overzicht

Onder een peergroup verstaan wij een groep mensen die qua leeftijd, burgerlijke staat, opleidingsniveau, beroep en inkomen financieel enigszins vergelijkbaar zijn.

Vorige Partnerpensioen
Volgende Pensioen
Inhoudsopgave