Overbruggingspensioen

≪ Terug naar het overzicht

Een tijdelijke pensioenuitkering die (als aanvulling op het ouderdomspensioen) wordt uitgekeerd, zolang de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt.

Vorige Ouderdomspensioen
Inhoudsopgave