Kapitaal

≪ Terug naar het overzicht

Kapitaal is, in de definitie van Adam Smith, bezit dat gebruikt wordt om een inkomen te verwerven.

Volgende Kapitaalverzekering
Inhoudsopgave