Financieel ToetsingsKader (FTK)

≪ Terug naar het overzicht

De spelregels hoe pensioenverplichtingen door pensioenfondsen gewaardeerd moeten worden. Hoe hoger de gehanteerde rekenrente – het te verwachten rendement – hoe hoger de dekkingsgraad. Een hoger rendement dan op basis van marktrente (risicovrij rendement op staatsobligaties) kan gehaald worden door risicovoller te beleggen.

Vorige Faillissement
Volgende Financiële planning
Inhoudsopgave