Faillissement

≪ Terug naar het overzicht

Het faillissement van een schuldenaar kan worden aangevraagd door een schuldeiser of door de schuldenaar zelf. De rechter bepaalt of de schuldenaar failliet wordt verklaard en wijst een curator toe. De rechter kan de schuldenaar verwijzen naar het minnelijk traject of adviseren een beroep te doen op de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

Volgende Financieel ToetsingsKader (FTK)
Inhoudsopgave