Eigen vermogen

≪ Terug naar het overzicht

Het verschil tussen alle bezittingen en schulden van de onderneming vormt het eigen vermogen.

Volgende Eindloonregeling
Inhoudsopgave