Defined contribution

≪ Terug naar het overzicht

Een defined contribution-regeling wordt ook wel een beschikbare premieregeling genoemd. Bij een defined contribution-regeling betaalt de werkgever een vooraf vastgestelde premie. Deze premie wordt bepaald aan de hand van een leeftijdsafhankelijk percentage van de pensioengrondslag.

Vorige Deeltijdpensioen
Volgende Dekkingsgraad
Inhoudsopgave