Contante waarde

≪ Terug naar het overzicht

Het bedrag dat op een bepaald tijdstip aanwezig dient te zijn om rekening houdend met rente en de levensverwachting, in de toekomst jaarlijkse uitkeringen te kunnen doen.

Vorige Commodity’s
Inhoudsopgave