Beslag

≪ Terug naar het overzicht

Beslag op loon, uitkering, vermogen, roerende of onroerende goederen is een dwangmiddel waarmee een schuldeiser de schuldenaar kan dwingen de betalingsverplichting te voldoen. Alleen een deurwaarder kan beslag leggen. Hij mag dat alleen als hij beschikt over een vonnis of een dwangbevel.

Vorige Beschikbare premieregeling
Volgende Besloten vennootschap (BV)
Inhoudsopgave