Begroting

≪ Terug naar het overzicht

Een begroting is een overzicht van al uw geplande inkomsten en uitgaven. Het laat zien waaraan u denkt uw inkomen te gaan besteden. Om grip te krijgen op uw geld is inzicht in uw inkomsten- en uitgavenpatroon onmisbaar. Een begroting is altijd uniek. Ieder gezin maakt immers andere keuzen, vindt andere uitgaven belangrijk en geeft het geld op een andere manier uit.

Volgende Belastingaangifte
Inhoudsopgave